راوک دانلود

آمار بالای تلفات مهاجران غرق شده در دریای مدیترانه

۲۹ تیر ۱۳۹۷

سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۱۴۰۰ نفر از مهاجران، به هنگام عبور از دریای مدیترانه جان باختند که تعداد زیادی از آنها را کودکان تشکیل می دهند.

به گزارش روز شنبه راوک دانلود کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نیز اعلام کرد ۱۱۰۴ نفر از این افراد در مسیر رسیدن به سواحل ایتالیا و ۲۹۴ نفر نیز در مسیر اسپانیا غرق شده اند.

در همین حال سازمان های غیردولتی حامی مهاجران اعلام کردند سیاست های نادرست دولت های غربی و به ویژه سیاست های ضد مهاجرتی و اقدامات سختگیرانه دولت ایتالیا مانند بستن بندرهای این کشور بر روی  مهاجران، عامل اصلی تشدید این بحران انسانی است.

دولت ایتالیا بار دیگر تأکید کرد این کشور به هیچ وجه به کشتی های حامل مهاجران غیرقانونی اجازه پهلوگیری در بندرهای این کشور را نمی دهد و همه افرادی که در دریای مدیترانه نجات پیدا می کنند باید به لیبی منتقل شوند.

اما سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا با این خواسته ایتالیا به شدت مخالفت و تاکید کرد بندرهای لیبی برای مهاجران امن نیست.

دولت پوپولیست جدید ایتالیا از زمان روی کار آمدن اجازه پهلو گرفتن کشتی های حامل مهاجران غیرقانونی نجات داده شده را به بنادرش نمی دهد.

۱۳۷/۱۱۲

بیشتر بخوانید

گاردین: رهبران اروپایی لبخند می زنند، مهاجران همچنان در دریا غرق می شوند

لوموند: اتحادیه‌اروپا هیچ‌گاه سیاست جامعی در قبال مهاجران نداشته‌است